عاشقان طبیعت

به روایت ( محمد علی جواهری شیرازی)

ویژگی های طبیعی شهر اهواز

     ویژگیهای طبیعی    وسعت: حدود 7925 کیلومتر مربع-                جمعیت کلان شهر اهواز: 1425891-                جمعیت شهر اهواز:1081826 نفر-                موقعیت:بین 49درجه و11 دقیقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 185 بازدید
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
17 پست
اهواز
1 پست
کارشناسی
1 پست
تراکتور
1 پست
قلمه_زنی
1 پست
عملکرد
1 پست
یونجه
1 پست
عناب
1 پست
مالچ
1 پست
گزنه
1 پست
هل
1 پست
قانون_آب
1 پست
معاد
1 پست
قانون
1 پست
باغها
1 پست
اراضی
1 پست
موات
1 پست