سیمای منابع طبیعی اهواز

 میزان مرانع شهرستان 236370 هکتار بیشه زارها 7000 هکتار بیابان های شهرستان بیش از 460000 هکتار و میزان زراعت 11830 هکتار می باشد . اولین گام اساسی در خصوص تثبیت شنزارها در کشور ر استان خوزستان و شهر اهواز در سال 1347 در مناطق بروایه و الباجی و گمبوعه انجام گرفته که با توجه به شدت حرکت شنهای روان و تأثیر آن در قطع جاده اهواز – اندیمشک و دفن شدن اراضی مزرعی ، خطوط راه آهن ، تأسیسات نفتی و نظامی آن وقت صورت گرفته است .

شیوه کار بدین صورت بوده که سطح شنزارها توسط مالچ های نفتی پوشیده شده سپس نهالکاری و قلمه کاری وبوته کاری با استفاده از بوته های مقاوم به خشکی انجام
می گیرد عمده ترین نهالهای کشت شده از گونه های گز ، کهور ، اسکنبیل ، استبرق ، آکاسیا با زیراشکوب پانیکوم و پنی زیتوم بوده است .

اجرای موفقیت آمیز این عملیات در خصوص تثبیت شنزارها و توسعه فضای سبز با موفقیت چشم گیر روبرو بوده به شکلی که این روش در تمام اراضی بیابانی در استان ادامه یافته و تاکنون نیز ادامه دارد در حوضه شهرستان اهواز که البته طی سالهای 91 و 92 به 4 شهرستان تفکیک شده ( اهواز -  حمیدیه – باوی – کارون) علی ایحال تا سال جاری (93) کماکان کلیه پرونده ها و عملیات اجرایی بدلیل عدم استقرار اداره منابع طبیعی در شهرستانهای مذکور کماکان توسط اداره منابع طبیعی اهواز اجرا می شود لازم به ذکر است با توجه به افزایش پروژه ها و تعداد آنها و تفکیک 4 شهرستان هماهنگی امور اداری و حفاظتی و حقوقی می بایست با 4 فرماندار و 4 مدیر جهاد کشاورزی و بیش از 13 بخشدار انجام گیرد که انرژی بسیاری صرف آن خواهد شد .

بمنظور اجرای بهتر عملیاتهای بیابان زدایی و جنگلکاری 3 طرح جامع بیابان زدایی در حوضه شهرستان طی سالهای گذشته تهیه و به تصویب کمیته فنی رسیده است .

1-   طرح جامع بیابان زدایی شمال شرق اهواز با مساحت 95000 هکتار

2-   طرح بیابان زدایی غرب کرخه اهواز با مساحت 50850 هکتار و طرح مدیریت مناطق بیابانی شرق کرخه با مساحت بیش از 10000 هکتار که البته طرحهای متعدد اجرایی و مدیریت جنگلهای دست کاشت در دل طرح های فوق الاشاره تهیه و تصویب شده که کلیه پروژه های اجرایی این اداره بر اساس طرحهای مذکور اجرا می شوند از مهمترین تأثیرات اجرای این طرحها

1-   جلوگیری از حرکت شنزارها و تثبیت آنها

2-   از نظر زیست محیطی ، حفاظت خاک ، تلطیف هوا ، جلوگیری از شور شدن خاک

3-   جلوگیری از کوچ روستائیان به شهر ، ایجاد اشتغال برای روستائیان و افزایش درآمد خانوارها

4-   کاهش خسارتهای حاصل از سیل

5-   افزایش تولید علوفه و در نتیجه ایجاد اشتغال از طریق دامداری

6-   کاهش خسارت به اراضی زراعی و بالا رفتن متوسط تولید محصولات زراعی که مستقیماً افزایش درآمد خانوارها و اصلاح معیشت را بدنبال دارد .

در منطقه شمال شرق تاکنون نزدیک به 9000 هکتار جنگل دست کاشت از طریق اجرای
پروژه های دولتی و مشارکتهای مردمی و مشارکت با شرکت مناطق نفت خیز ایجاد شده است همچنین بیش از 300 هکتار طرحهای جنگلکاری دولتی در نزدیکی جاده ها انجام گردیده در این طرح میزان 101195 هکتار ممیزی مراتع صورت گرفته و برای 72199 هکتار پروانه چرا صادر گردیده است همچنین برای 14586هکتار طرح مرتعداری تهیه و تصویب گردیده است

/ 0 نظر / 53 بازدید