# اهواز

ویژگی های طبیعی شهر اهواز

     ویژگیهای طبیعی    وسعت: حدود 7925 کیلومتر مربع-                جمعیت کلان شهر اهواز: 1425891-                جمعیت شهر اهواز:1081826 نفر-                موقعیت:بین 49درجه و11 دقیقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 200 بازدید